Добавлен Видео Курс протезирования на имплантатах OT Equator Biologic Abutment

Добавлен Видео Курс протезирования на имплантатах OT Equator Biologic Abutment

Добавлен Видео Курс протезирования на имплантатах OT Equator Biologic Abutment

Вы можете ознакомиться с системой “OT Equator Biologic Abutment”, посмотрев видео: